Utredningen om tingsrätten i Karlshamn dröjer

Trots ett regeringsbeslut för två år sedan att tingsrätten i Karlshamn ska öppnas igen har Domstolsverket inte börjat utreda hur stort renoveringsbehov som tingsrättens lokaler har.