Roadshow vill få fler kvinnor att bli ingenjörer

Av 690 civilingenjörsstudenter på Blekinge Tekniska Högskola är bara 74 kvinnor.