Personalbrist kan lösas med hotell för funktionsnedsatta

Om funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona skulle få ett mycket stort sjukdomsbortfall, kan de funktionshindrade få bo på hotell.