Överviktsteam för barn nedlagt

Överviktsteamet för barn på Blekingesjukhuset är nedlagt på grund av bristande resurser.