Nytt team ska ge bättre vård vid förlossningsskador

Ny mottagning i Blekinge ska ge bättre vård och uppföljning vid, så väl svåra som lindriga, förlossningsskador.