Handelsförening riskerar konkurs

Medlemmarna i Ronneby Handels- och intresseförening har kallats till ett möte på måndag eftersom föreningen riskerar att försättas i konkurs.