Förslag: Fyra nya regementen

Försvarsberedningen föreslår fyra nya regementen och utökad verksamhet på flera orter. De nya förbanden behövs för att ”Sverige ska kunna möta ett väpnat angrepp på Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium”.