Fler arbetslösa men färre inskrivna på Arbetsförmedlingen

Julisiffrorna från Arbetsförmedlingen visar ett spretigt läge i Blekinge.