De vill rädda en av landets sista postbodar

I Belganet utanför Hallabro har samhällsföreningen bestämt sig för att rädda en av få postbodar som fortfarande finns kvar i landet.