Ännu inga förhandlingar för att lösa stridspiloternas flykt från Försvarsmakten

P4 Blekinge har tidigare rapporterat om att många av landets stridspiloter antingen slutar eller går på tjänstledighet till hösten.Trots det akuta personalläget har inte några förhandlingarna kommit igång mellan Försvarsmakten och Arbetsgivarverket.”Målsättningen är att vi ska ha ett extra styrelsemöte kring den här hemställan den andra veckan i augusti”, säger Arbetsgivarverkets kommunikationschef Lars Andrén.